2+1

APARTAMENTE 2+1
Sipërfaqe Ndërtimi 89 m2
Sipërfaqe Ndërtimi 92 m2
B_23_ap_2+1_perf