3+1

Perla Resort ju ofron apartamente komode dhe
ekonomike. Apartamente ndodhen në 28 objekte banimi.
11 nga këto janë 4-katëshe. Çdo objekt 4-katësh ka
7 hyrje në total. 17 objekte banimi janë 3-katëshe.
Çdo objekt 3-katësh ka 5 hyrje në total.
Çdo objekt banimi është rrethuar nga gjelbërimi.
Perla Resort ju ofron tre tipologji apartamentesh.
Apartamente 1+1 me Sipërfaqe ndërtimi nga 62 m2.
Apartamente 2+1 me Sipërfaqe ndërtimi nga 89 m2.
Apartamente 3+1 me Sipërfaqe ndërtimi nga 101 m2
+ 50 m2 verandë.